cola mine Poland

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2015/1