Coal mine Poland, kopalnia węgla Śląsk

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2016/3
kopalnia górny śląsk

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2017/3

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2014/9

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2014/16
Coal mine Poland, kopalnia węgla Śląsk, Mysłowice

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2014/18
Coal mine Poland, kopalnia węgla Śląsk

Pit head — Coal Mine


Wieża szybowa — Kopalnia węgla kamiennego
Poland/Polska — 2014/23