KWK Mysłowice

Sas Shaft
Mysłowice Coal Mine


Szyb Sas
KWK Mysłowice

Mysłowice