Szyb I, KWK Chwalowice, Rybnik

Shaft II
Chwałowice Coal Mine


Szyb II
KWK Chwałowice

Rybnik
Szyb Dicke, KWK Rydułtowy, Rudułtowy

Dicke Shaft / Powietrzny III Shaft
Rydułtowy Coal Mine


Szyb Dicke / Szyb Powietrzny III
KWK Rydułtowy

Rydułtowy (Piece)