Shaft IV
Sośnica-Makoszowy Coal Mine


Szyb IV
KWK Sośnica-Makoszowy

Zabrze