Szyb Paweł, KWK Knurów, Knurów

Paweł Shaft
Knurów-Szczygłowice Coal Mine


Szyb Paweł
KWK Knurów-Szczygłowice

Knurów

Jan Shaft
Knurów-Szczygłowice Coal Mine


Szyb Jan
KWK Knurów-Szczygłowice

Knurów