Szyb Czułów, KWK Murcki, Katowice

Czułów Shaft
Murcki Coal Mine


Szyb Czułów
KWK Murcki

Tychy
KWK Wujek

Krakus Shaft
Wujek Coal Mine


Szyb Krakus
KWK Wujek

Katowice
KWK Wujek, kopalnia wujek, kopalnia katowice

Shaft
Wujek Coal Mine


Szyb
KWK Wujek

Katowice