ZG Sobieski - Szyb Karolina

Karolina Shaft
Mine Sobieski


Szyb Karolina
ZG Sobieski

Jaworzno

Witold II Shaft
Jan Kanty Coal Mine


Szyb Witold II
KWK Jan Kanty

Jaworzno