Szyb Żeromski, KWK Andaluzja, Piekary Śląskie

Żeromski Shaft
Andaluzja Coal Mine


Szyb Żeromski
KWK Andaluzja

Piekary Śląskie